S

piritata

Hans van Leeuwen komt uit een muzikale familie waarbij de hobo een centrale rol speelt. Zo bespeelden zijn opa en oom dit instrument en was de keuze voor de hobo dan ook niet moeilijk. Zijn studie aan het conservatorium voltooide hij bij Remco de Vries en Bart Schneemann in Den Haag.
Naast zijn studie hobo volgde hij ook de opleiding HaFa directie bij Jan Cober. Diverse (harmonie)orkesten onder zijn leiding volgden. Op dit moment dirigeert Hans twee orkesten uit Leerdam en Cromvoirt. Tijdens en na deze studie was hij remplaçant bij Het Brabants Orkest, Nederlands Philharmonisch Orkest, Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Gelders orkest.
Sinds 1996 vervult hij de functie van eerste hoboïst bij Het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht.
Over zijn aanstelling als muzikaal leider van Spiritata zegt hij het volgende:
De gedrevenheid en het enthousiasme van de leden van Spiritata en hun muzikaliteit vormen een homogeen ensemble. Samen met de fantastische muziek die op de lessenaar staat, een uitdaging om samen te musiceren.